30 Nov 2011

Khái niêm, đặc điểm, phân loại bất động sản

Khái niệm, đặc điểm, phân loại bất động sản
Khái niệm, đặc điểm và phân loại bất động sản
1. Khái niệm về bất động sản
2. Đặc điểm của bất động sản
3. Phân loại Bất động sản
4. Hàng hóa bất động sảnTải về tài liệu này
Tải về ( 240KB )

0 comments:

Post a Comment

Next post: Newer Post

Previous post: Older Post