29 Nov 2011

Định giá bất động sản nhà ở

Mục tiêu và trình tự định giá bất động sản nhà ở
Mục tiêu và định giá bất động sản nhà ở
1. Mục tiêu định giá bất động sản là nhà ở 
2. Trình tự định giá bất động sản là nhà ở
3. Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản
a. Lựa chọn phương pháp
b. Kiểm tra mô hình, đánh giá chất lượng và hiệu chỉnh giá trị

Tải về tài liệu này
Tải về ( 138KB )

0 comments:

Post a Comment

Next post: Newer Post

Previous post: Older Post