19 Oct 2011

Những câu nói tiếng Anh thông dụng của người Mỹ

Những câu nói thường ngày của người Mỹ
Phong cách nói chuyện của người Mỹ thực sự rất cởi mở. Ebook này tổng hợp lại các câu nói thường được sử dụng nhất tại Mỹ kèm theo dịch nghĩa để bạn dễ hiểu.
Tải về tài liệu này:
Tải về ( 208KB )

Tải tài liệu tiếng Anh giao tiếp khác:
30 bài tiếng Anh giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất
Anh văn giao tiếp hằng ngày
Các câu nói tiếng Anh thông thường

0 comments:

Post a Comment

Next post: Newer Post

Previous post: Older Post