22 Oct 2011

Đề thi Toeic 4/2011

Bài nghe và đọc hiểu + đáp án.
I.   Listening Comprehension
II.  Reading
III. Answer
Tải về tài liệu này:
Tải về ( 3.8MB )

Tổng hợp đề thi Toeic có đáp án
>> Ngân hàng đề thi Toeic

0 comments:

Post a Comment

Next post: Newer Post

Previous post: Older Post