24 Mar 2011

Lò hơi và thiết bị gia nhiệt

Lò hơi là một thiết bị giúp đưa nhiệt của quá trình đốt cháy cho nước cho đến khi nước được đun nóng hoặc thành hơi. Nước nóng hoặc hơi dưới tác động của áp suất sẽ truyền nhiệt sang một quy trình.
Nước là tác nhân trung gian rẻ tiền và hữu dụng giúp truyền nhiệt sang một quy trình. Khi nước được chuyển thành hơi, thể tích sẽ tăng lên khoảng 1.600 lần, tạo ra một lực mạnh như là thuốc súng. Vì vậy lò hơi là thiết bị phải được vận hành với tinh thần cẩn trọng cao độ.

Tải về tài liệu này tại đây:
Tải về ( 1.2MB )

>>Xem thêm bài: GIÁO ÁN LÒ HƠI

0 comments:

Post a Comment

Next post: Newer Post

Previous post: Older Post